Vissa delar av forumet är endast tillgängligt för registrerade användare. Det är kostnadsfritt att registrera sig på forumet. Vänligen Logga in eller Registera dig för att ta bort detta meddelande.
Detta forum använder cookies
Detta forum använder cookies för att lagra din inloggningsinformation om du är registrerad, och ditt senaste besök om du inte är det. Cookies är små textdokument som lagras på din dator; cookies som sätts av detta forum kan endast användas på denna webbplats och utgör ingen säkerhetsrisk. Cookies på detta forum spårar också de specifika ämnen du har läst och när du läste dem senast. Vänligen bekräfta om du accepterar cookies.

Du kan när som helst ändra dina cookie-inställningar via en länk längst ner på sidan.

Trådrankning:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Alde comfort funktion
#1
Det vore trevligt om någon önskar att tillföra någonting så sker det i tråden

Frågor och funderingar runt Alde Comfort


Mitt syfte med denna tråd är att bjuda på lite information avseende dels funktion samt hur det är uppbyggt och hur man ev kan åtgärda små fel.

Tråden kommer att innehålla en del bilder med en del kommentarer till förklaringar som kan vara lättare att förstå för kleti och pleti.

Men jag måste ändå påtala att "har man inte fackmannamässiga kunskaper" så "Bör" man överlämna problemen/et till någon som har, i detta fall en auktoriserad firma.

Nästa inlägg börjar då med det som styr en gasolpanna av comforttyp.
[-] Följande 2 användare säger tack till dig Hagbard för detta inlägg:
  • LMC400, yngrot
Svara
#2
Frågor och funderingar lämnas i https://campingforum.net/showthread.php?tid=868

2921 som tillverkades mellan 1982-1984 med Grått termostatvred med regulator av typen Babysit och med två knappar i bakstycket på manöverenheten.

Nästa generation av 2921 som tillverkades mellan 1985-1989 samt 1990-2001 fick gasregulatorn eurosit med svart termostatvred och tre eller fyra knappar i fronten på panelen.

Comfortpannornas effekt berodde till stor del på vilken typ av regulator som användes.

Pannorna av typen Balance 2925 var i grunden en 2920 eller senare en 2921 panna som tillverkades fram till 2001.
Skillnaden var att förbränningsluften togs via en ytterdel runt skorstenen.

De som tillverkades samtidigt med 2921 var 2923 som tillverkades mellan åren 1992 och 2019.

De gasregulatorer som monterades var i regel en Honeywell produkt som sedan begynnelsen har utvecklat regulatorer för olika marknader avseende gasolförbränning.

Till denna Comfortpanna 2921 (med tre eller fyra knappar i fronten) så heter regulatorn "Honeywell regulator eurosit" och tillverkades tidigare i Italien och numera kanske i Mexico.

Det var också 2921 som var grunden till att en tillverkare (runt 1987) utvecklade golvvärmen i sina husvagnar som fick en stor efterfrågan främst när det gällde komforten vid strängare vinterboende.

Tidigare modeller t ex den första som var typ "Långe Jan" hade en regulator som gav ca 5,9 kW/h med en förbrukning på ca 457 g/h (propan) som sedan efterföljdes av "Junior" som hade en regulator som gav lite mindre genomströmning typ 3,3 kW (propan) med en gasförbrukning på 255 g/h (propan) vilken också var Honeywell produkt.

Men senare pannor har i princip använt den som benämns som "Eurosit" från Honeywell och som har en kapacitet på 5,4 kW (med propan) med en gasförbrukning på 420 g/h (propan). Detta innebär att gasolförbrukning vid max effekt tar ca 420gr/h (propan).

Vid Butananvändning så stiger förbrukningen och klarar inte kylan lika bra när tempen sjunker.

Den vanligaste produkten av Propan som marknadsförs i detta land kallas för Propan 95, med en liten procent av Butan.

Men nu tar vi bilden på hjärtat i systemet som skall se till så allt fungerar till allas belåtenhet.

Fungerar den inte så är det en del åtgärder som måste till så allt fungerar.

Då tekniken har lite säkerhetsföreskrifter så hänvisar jag till att den som "pillar" här bör ha fackmannamässiga kunskaper.

Men att smörja själva ”plungen” som påverkar magnetventilen vid start kan gå bra om man vet hur det går till.

Bild regulatorventil:


Bifogade filer Thumbnail(s)
   
[-] Följande 2 användare säger tack till dig Hagbard för detta inlägg:
  • LMC400, yngrot
Svara
#3
Frågor och funderingar lämnas i https://campingforum.net/showthread.php?tid=868

Nästa del i länken när det gäller värmekomforten är att få igång pannan.

Från och med 2921 då man gick över från Piezotändning till tänd transformator så byggde man in en "enkel" manövrering.
Det innebar, när man trycker ner vridtermostatratten så påverkas ett par bimetallkontakter (bild 1).

2923 har i stället en mikrobrytare som påverkas av "ratten" som ofta kan ställa till problem.

Då skall tänd transformatorn starta (bild 2) som bildar en gnistfunktion till tändstiftet vilket innebär att då gasen strömmar ur pilotmunstycket så skall brännaren tändas.

Allt borde då fungera samtidigt i o m att man även påverkar den ”plung” enligt (bild 3) som tryckts ner och öppnar magnetventilen som sedan skall hållas öppen genom att termoelementet alstrar en ström till denna som sedan går via överhettningsskyddet till magnetventilens hållkrets.

Det är viktigt att ”ratten” trycks ner ordentligt så den strömkrets som bildas kan hålla magnetventilen öppen.

När sedan visaren i indikeringsfönster har kommit upp till ca mitten (eller mer) i det Gröna fältet så släpper man upp vridtermostaten och reglerar in önskat värde mellan 1 - 7.

Fungerar allt nu så håller termoelementet magnetventilen öppen.

Det kan hända att "plungen" kärvar vilket kan få till följd att pannan inte går att stänga av, en liten smörjning där kan undanröja detta problem.
Det andra som kan hända är att tändgnista uteblir från det att man tryckte ner vridtermostaten, det kan bero på att kontakterna inte går emot varandra så en krets bildas eller uppstår, detta kan åtgärdas med en liten justering.
Det tredje är att krets uppstår men tänd transformatorn kommer inte igång.
Oftast beror det på dålig jord och speciellt den lilla "flörp" (Bild 2) som sitter på baksidan av tänd transformatorn som kan vara oxiderad.
Men även själva enheten som sådan kan ha dålig jordkontakt (hela apparaturen, sitter med en jordförbinning ovanför tänd transformatorn som skall vara förbunden med Batteriet via den övre kopplingsplinten på pannan).

Bild 1 kontakterna för start av pannan.
Bild 2 Tänd transformator.
Bild 3 Regulator


Bifogade filer Thumbnail(s)
           
[-] Följande 3 användare säger tack till dig Hagbard för detta inlägg:
  • LMC400, Stig K, yngrot
Svara
#4
Frågor och funderingar lämnas i https://campingforum.net/showthread.php?tid=868

Nu har vi kommit till den del som skall se till så den effekt som behövs för att kunna ge ett värmebehov ner till runt -30 grader eller mer i bästa fall.

Fungerar allt så bör det inte vara några problem.

Att tänka på är, vid start under kall väderlek (minusgrader). skall pannan startas med låg effekt (runt 3-4 på vridtermostaten) under de första 15-20 minuterna så systemet hinner att "anpassa" sig.

När allt fungerar och pilotlågan lyser med en "Blågrön" låga så är allt perfekt, några Gula inslag får inte förekomma.

Skulle inte lågan brinna med en Blågrön låga så är det något fel och då får man börja justera, göra rent eller helt krasst byta brännarhuvudet för pilotlågan (ganska billigt).

Oftast så brukar det räcka med justeringar och då främst rengöring av pilotlågans brännarhuvud samt även huvudbrännarens övre nät men också kontrollera avstånden mellan dels termoelementet och eller tändstiftet (bild 1).

I övrigt så kan det vara bra att då även göra rent vid och runt omkring huvudbrännarens undre del (bild 2 och 3) där det kan ansamlas en massa nedfallande skräp från dels skorstensröret men även utifrån kommande skräp som getingbon, fågelbon eller annat (speciellt vid uppställning året runt), men även kontrollera att intaget (under vagnen) för friskluft till pannan är rent och att det sitter där och att det fungerar.

Samtidigt så bör man kontrollera så "flamspridaren" sitter där den ska i skorstenen
(hänger i en krok uppifrån, går att se med en liten spegel eller en liten trådkamera uppifrån toppen eller nerifrån om hela värmepaketet är bortmonterat) denna ser till så värmen sprids och fördelas runt i den övre delen av pannan så värmen inte försvinner rakt ut till kråkorna utan att den tas tillvara för uppvärmningen av vagnen.

Den är bl a avgörande för att den tillförda energin tillvaratas på bästa sätt.

Bild 1.
Bild 2.
Bild 3.


Bifogade filer Thumbnail(s)
           
[-] Följande 2 användare säger tack till dig Hagbard för detta inlägg:
  • LMC400, yngrot
Svara
#5
Frågor och funderingar lämnas i https://campingforum.net/showthread.php?tid=868

Nu har jag kommit till Elektroniken, pannans Elektronik är i förhållanden till andra pannor väldigt enkel.

Det enda som krävs i elektronik är att magnetventilen får lite ström för att den skall kunna hållas öppen under drift samt att kretsen där detta ingår även har två säkerhetsfunktioner.

I övrigt så är det bara cirkulationspumpen som behöver lite ström som kommer från Batteriet.

De övriga elektriska komponenterna i panelen är till för själva komforten som val av rumstermostat, val av värmekälla, val av gasol eller El (om Elpatron är monterad), val av Cirkulationspump (om fler pumpar är monterade), möjlighet till Fjällkoppling (extern start om Elpatron är monterad).

Om Elpatron är monterad ger det en möjlighet att tillföra värmen via elnätet som då också ger en möjlighet att välja typ av cirkulationspump (om den finns monterad) samt även möjlighet till "Fjällkoppling".

En del byggare i begynnelsen som installerat Comfortpanna 2921 har konstruerat en koppling från Batteriladdaren. Den fungerar som så att när knappen för Fjällkoppling är tillslagen och ström kopplas in så går den via laddaren till pannan och i det läget så behöver man inget batteri (kontrollera med instruktionsboken hur Din vagn fungerar).

Fjällkopplingen fungerar enbart via en ev monterad Elpatron, då krävs också en liten batterieliminator (om inte enligt ovan) från 230 V till 12 V via intaget som sitter vid knappsatsen på panelen.

Principen för pannan ser ut så här enligt Bild 1.

Det som kan hända är att, vid start så hålls inte magnetventilen öppen och indikeringen går inte upp till det Gröna fältet då kretsen från termoelementet är bruten p g a något fel.

Pannan slocknar när man släpper upp vridtermostaten (ratten).

Det man får undersöka i första hand är då denna krets som Bild 1 visar.

Det första felet brukar vara en oxidering i den "mellanplugg" som förgrenar kretsen via Överhettningsskyddet, rengöring eller i sämsta fall byte av mellanplugg.

Det andra kan vara att Termoelementet har slutat att fungera så ett byte behövs.

Det tredje kan vara att Överhettningsskyddet har slutat att fungera (smältsäkringen har löst ut) så ett byte behövs.

Det viktiga vid monteringen av både överhettningsskyddet och temperaturgivaren till regulatorn som är fastsatta en bit upp på pannans ytterhölje, är att värmeledningspastan som finns där skall ge så bra kontakt som möjligt till de båda elementen. Om inte så bör man skaffa ny och tillsätta.

Enligt Bild 2 så kan man göra mätningar för att lokalisera felet.


Bifogade filer Thumbnail(s)
       
[-] Följande 3 användare säger tack till dig Hagbard för detta inlägg:
  • LMC400, Stig K, yngrot
Svara
#6
Frågor och funderingar lämnas i https://campingforum.net/showthread.php?tid=868

Manöverenheten, knappsatsen.

2921 mellan 1982 – 1984 levererades pannan med två knappar i bakstycket på panelen och en gasregulator av typen Babysit med en vridtermostat i vit färg.

2921 mellan 1985 – 1989 levererades pannan med tre eller fyra knappar i fronten och en gasregulator av typen Eurosit med en vridtermostat i svart färg.

Den högre placeringen av knappsatsen kom 1992 med modell 2923.

Det som i princip skilde denna mot tidigare var att man satte en förlängningsstång från den nedre platsen av regulatorn upp till den nya platsen av knappsatsen samt att startfunktionen ändrades från ett par bimetallbleck till en mikrobrytare.

Inställningar av de olika knapparna på panelen beror mycket på om Elpatron med två steg 1000W och 2000W är monterad och att det även till den är monterad en cirkulationspump för 230V.

I det här fallet så utgår jag ifrån att allt är monterat så och även en varmvattenberedare, oftast då den äldre typen med shunt i botten för sommar och vinterinställning eller för endast typ varmvatten uppvärmning (shunten i botten kan kärva så läckage uppstår vilket kan leda till följdskador, det sitter en gummibussning där som kan vara bra att bytta när större ingrepp görs i systemet).

Efter uppstart, som togs upp tidigare, för att få en så bra komfortvärme som möjligt beroende då på den yttre temperaturen. Sommartid brukar det räcka med Elpatron om man har tillgång till att koppla in ström via en godkänd kabel, helst bör den då vara av typ 3G2,5 mm2, av kvalitet RDOE (H07RN-F). Vintertid, eller då temperaturen kryper ner mot -10 eller mer så brukar Elpatron inte kunna räcka till (beroende på storlek av vagn). Då brukar man få stödköra med Gasol eller bara Gasol.

Är man ute i skogen så kanske man inte har tillgång till ström, då är det gasol som gäller.

Denna inställning gäller avseende Gasolpannan efter det man har gjort en normal uppstart.

-Knappen för 12V intryckt.
-Knappen för termostat till höger (överkryssat T eller K) vilket innebär att cirkulationspumpen går hela tiden och rumstermostaten är frånkopplad (rumstermostaten har på ovansidan ett ”av och påslag” denna bör alltid vara ”påslagen”) .
-Knappen för Elpatron i mittenläget.

Den tillförda effekten sker då via vridtermostaten (den svarta ratten) där man kan välja utgångstemperatur på radiatorvattnet mellan märkningen 1 – 7.

Där 1:an motsvarar ca 30º
Där 2:an motsvarar ca 35º
Där 3:an motsvarar ca 40º
Där 4:an motsvarar ca 50º
Där 5:an motsvarar ca 60º
Där 6:an motsvarar ca 70º
Där 7:an motsvarar ca 80º

Vid val av läge så kan man jämföra skillnaden mellan utetemperaturen och det man önskar ha inomhus, prova med det, öka eller minska ett steg beroende på hur det upplevs. Denna inställning förbrukar minst gasol.

Fördelen med denna inställning är att man slipper kondens och kallras vid fönster samt att värmen kommer ut i alla hörn som oftast brukar ansamla en del fukt med onödiga skador som följd.

Bild 1 panel 12V.
Bild 2 elschema för pannan.


Bifogade filer Thumbnail(s)
       
[-] Följande 3 användare säger tack till dig Hagbard för detta inlägg:
  • Keso, LMC400, yngrot
Svara
#7
Helt suverän tråd. Kanon att läsa även om pannan funkar.
Ett nytt inlägg i gruppen : "VI SOM ALDRIG HÄNGER AV HUSVANGEN".
Att åka bil utan husvang är inte att åka bil.   Huh Undecided    
Svara


Bookmarks

Växla forum:


Forummedlemmar som tittar på denna tråd: 1 Gäst(er)