Vissa delar av forumet är endast tillgängligt för registrerade användare. Det är kostnadsfritt att registrera sig på forumet. Vänligen Logga in eller Registera dig för att ta bort detta meddelande.
Detta forum använder cookies
Detta forum använder cookies för att lagra din inloggningsinformation om du är registrerad, och ditt senaste besök om du inte är det. Cookies är små textdokument som lagras på din dator; cookies som sätts av detta forum kan endast användas på denna webbplats och utgör ingen säkerhetsrisk. Cookies på detta forum spårar också de specifika ämnen du har läst och när du läste dem senast. Vänligen bekräfta om du accepterar cookies.

Du kan när som helst ändra dina cookie-inställningar via en länk längst ner på sidan.

Trådrankning:
 • 0 Vote(s) - 0 Average
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Framtidsfullmakt
#1
Sedan den 1 juli 2017 kan man upprätta Framtidsfullmakter - Lag (2017:310) - och då slipper man att Överförmyndaren utser en Godman när man inte längre kan sörja för sin person.

En framtidsfullmakt börjar gälla när du själv inte längre kan ta hand om dina ärenden. Fullmakten kan gälla både för personliga och ekonomiska angelägenheter. Det kan till exempel vara löpande ekonomiska saker, som att betala räkningar, förvalta tillgångar som du har på banken och att ta hand om avtal om el, hyra eller olika abonnemang.

- Tanken med en framtidsfullmakt är att den ska vara ett alternativ till att utse en god man eller en förvaltare och kan ge enskilda personer större integritet och självbestämmande i både ekonomiska och personliga angelägenheter, säger Eva Lindström, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

(www.konsumenternas.se - framtidsfullmakt-ny-sorts-fullmakt-fran-den-1-juli-2017)

Det är fullmaktshavaren som bedömer när ett sådant tillstånd [när fullmaktsgivaren inte kan ta hand om de angelägenheter som framgår av fullmakten] har inträtt. Fullmaktshavaren kan begära att tingsrätten ska pröva om fullmakten har trätt i kraft.

Det kan också anges som ett krav i framtidsfullmakten att tingsrätten ska pröva om fullmakten har trätt i kraft.

Den som innehar fullmakten ska meddela fullmaktsgivaren, dennes make eller sambo samt dennes närmsta släktingar att fullmakten har trätt i kraft och vad den innehåller. Ett sådant meddelande kan göras muntligen eller skriftligen.

(www.swedishbankers.se - framtidsfullmakter)

Jag har skapat en mall för Framtidsfullmakt som är baserad på en gratismall från avdragslexikon.se - framtidsfullmakt-gratis-mall.

Följande formkrav gäller för Framtidsfullmakt:
 • Fullmakten får upprättas av den som fyllt 18 år och som inte är beslutsoförmögen.
 • Fullmakten ska vara skriftlig och fullmaktsgivarens underskrift ska bevittnas av två samtidigt närvarande vittnen.  Vittnena ska i sin bevittning intyga att de var samtidigt närvarande. 
 • Vittnena ska i sin bevittning också intyga att fullmaktsgivaren är vid sunt och fullt förstånd och att denne  undertecknat fullmakten av fri vilja. 
 • Vittnen får inte vara under 15 år och får inte vara jäviga, det vill säga ha ett direkt släktskap med fullmaktsgivaren eller själva vara fullmaktshavare.
 • En framtidsfullmakt kan enligt lag återkallas.
 • Vid ändring av framtidsfullmakten gäller samma krav som när man upprättar en framtidsfullmakt för första gången, om inte ändringen endast gäller att fullmakten ska begränsas.
 • Fullmakten ska uppvisas i original när den används gentemot tredje man, till exempel en bank.
(www.swedishbankers.se - framtidsfullmakter)

I Framtidsfullmakten är det valfritt om man vill utse en granskare eller ej.

Fullmaktsgivaren (dvs. den som ger ut en fullmakt) får i framtidsfullmakten utse någon som ska granska fullmaktshavrens (dvs. den som får fullmakt att representera någon) verksamhet. Detta framgår av 23 § lag om framtidsfullmakter. Det finns alltså en möjlighet att utse en granskare, men det finns inget krav på att en granskare måste utses.

Möjligheten att utse en granskare finns eftersom det inte sker någon kontroll från samhällets sida att fullmaktshavaren sköter sitt uppdrag och agerar enligt dina intressen. Om du har utsett en granskare har den rätt att begära att fullmaktshavaren ska lämna en redovisning för sitt uppdrag. Syftet med en granskare är alltså att den ska se så att fullmaktshavaren agerar i enlighet med dina intressen.

Fördelen med en granskare är att det finns någon som håller koll på att fullmaktshavaren sköter sitt uppdrag. Känner man att man vill ha en granskare så ska man skriva in namn på den personen i framtidsfullmakten.

Även om man inte utser en granskare ska fullmaktshavaren på begäran av fullmaktsgivarens make eller sambo eller närmaste släktingar lämna redovisning för sitt uppdrag. Redovisning behöver dock inte lämnas oftare än en gång per år, 24 § lag om framtidsfullmakt.

Sammanfattningsvis är det alltså frivilligt om man vi ha en granskare. Man behöver inte ha det. En granskare ska hålla koll på att fullmaktshavaren sköter sitt uppdrag och agerar enligt dina intressen. Fördelen är alltså att det finns en person som kan kontrollera fullmaktshavarens uppdrag eftersom det från samhällets sida inte sker någon kontroll.

(lawline.se - granskare-av-framtidsfullmakt)


Bifogade filer
.doc   Framtidsfullmakt_mall.doc (Storlek: 10,5 KB / Downloads: 1)
”Jag kanske ogillar din åsikt men jag försvarar med näbbar och klor din rätt att uttala den.”
Svara


Växla forum:


Forummedlemmar som tittar på denna tråd: 1 Gäst(er)