Vissa delar av forumet är endast tillgängligt för registrerade användare. Det är kostnadsfritt att registrera sig på forumet. Vänligen Logga in eller Registera dig för att ta bort detta meddelande.
Detta forum använder cookies
Detta forum använder cookies för att lagra din inloggningsinformation om du är registrerad, och ditt senaste besök om du inte är det. Cookies är små textdokument som lagras på din dator; cookies som sätts av detta forum kan endast användas på denna webbplats och utgör ingen säkerhetsrisk. Cookies på detta forum spårar också de specifika ämnen du har läst och när du läste dem senast. Vänligen bekräfta om du accepterar cookies.

Du kan när som helst ändra dina cookie-inställningar via en länk längst ner på sidan.

Trådrankning:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Uppställning av fritidsbåt, husvagn och husbil
#1
Följande gäller för uppställning enligt Boverket:

Det krävs inte bygglov för att i omedelbar närhet av ett en- och tvåbostadshus ställa upp högst två fritidsbåtar, husvagnar och/eller husbilar. Uppställningen får dock inte ske vid en särskilt värdefull byggnad eller inom ett särskilt värdefullt område.

Uppställning av båtar, husvagnar och husbilar kan kräva bygglov eftersom det kan betraktas som ett upplag. Det krävs dock inte bygglov för säsongsförvaring av högst två fritidsbåtar, husvagnar eller husbilar i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 685)

Uppställningen måste ske i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus. Det framgår inte uttryckligen av lag eller förarbete hur begreppet "omedelbar närhet" ska tolkas. Det finns dock två rättsfall om friggebod som handlar om begreppet "omedelbar närhet". Dessa rättsfall borde därför kunna ge vägledning även för uppställning av båtar, husvagnar och husbilar. I ett äldre rättsfall ansågs placering 75 m från bostadshuset vara för långt för att kunna ses som omedelbar närhet och i ett senare rättsfall ansågs 31,2 m vara för långt. Placeringen får inte innebära att bostadshusets hemfridzon utökas eller att allemansrätten inskränks. En bedömning ska göras i varje enskilt fall. (Kammarrätten i Göteborg 2008-06-04 mål nr 7595-06, MMD Vänersborg 2013-07-02 mål nr P 605-13,) (Didón m.fl. (okt 2016). Plan- och bygglagen (2010:900): en kommentar. Norstedts juridik. 9:4)

Om man placerar båten, husvagnen eller husbilen närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande. Det är den som gör uppställningen som ska se till att ett medgivande finns. Det är en fördel från bevissynpunkt att medgivandet är skriftligt, även om det inte finns något formellt krav på detta. Om en grannfastighet ägs av flera fastighetsägare behövs medgivande från alla.

Uppställningen ska vara av säsongskaraktär. Det bör innebära att de får ställas upp på tomten under den säsong de inte används. Om de står uppställda hela året gäller inte undantaget från lovplikt.

Eftersom ett upplag är en förvaring av något får båten, husvagnen eller husbilen inte användas som bostad, gäststuga eller liknande under den tid den är uppställd på tomten.

Även om uppställning av båt, husvagn eller husbil inte kräver bygglov eller anmälan kan det krävas strandskyddsdispens om området omfattas av strandskydd enligt miljöbalken.

I närheten av en allmän väg krävs tillstånd från länsstyrelsen för att utföra andra anläggningar eller vidta andra åtgärder som kan inverka menligt på trafiksäkerheten. Detta gäller inom ett avstånd på tolv meter från vägen. Länsstyrelsen har, med hänsyn till trafiksäkerheten, möjlighet att utöka området där tillstånd behöver sökas upp till 50 meter. Tillstånd behöver inte sökas om åtgärden görs inom ett område med detaljplan eller kräver bygglov.

(www.boverket.se - bat-husvagn-och-husbil)

Rätta mig om jag har fel, men ser det inte ut som att det övergår till att bli en campingplats om man låter vänner och bekanta övernatta i sin husvagn/husbil på den egna tomten? Det lustiga är att man inte behöver bygglov för alla campingplatser.
”Jag kanske ogillar din åsikt men jag försvarar med näbbar och klor din rätt att uttala den.”
Svara


Bookmarks

Växla forum:


Forummedlemmar som tittar på denna tråd: 1 Gäst(er)