Camping Forum - Din campingplats på nätet
Kortare karenstid vid avställnings av nyare husbilar - Printable Version

+- Camping Forum - Din campingplats på nätet (https://campingforum.net)
+-- Forum: Gemensamt (https://campingforum.net/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Skatt & Försäkring (https://campingforum.net/forumdisplay.php?fid=143)
+---- Forum: Fordonsskatt (https://campingforum.net/forumdisplay.php?fid=133)
+---- Thread: Kortare karenstid vid avställnings av nyare husbilar (/showthread.php?tid=951)Kortare karenstid vid avställnings av nyare husbilar - Sokrates - 2020-09-18

Regeringen lappar och lagar:

I lagrådsremissen föreslås att karenstiden sänks från 15 dagar till 4 dagar för husbilar (personbil klass II) av fordonsår 2018 eller senare som blivit skattepliktiga för första gången den 1 juli 2018 eller senare. Den kortare karenstiden gäller dock bara under husbilens tre första år i trafik, vilket motsvarar den period då det för fordonet tas ut ett förhöjt koldioxidbelopp till följd av det s.k. bonus–malus-systemet.
(www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2020/08/formanligare-villkor-for-aterbetalning-av-fordonsskatt-for-husbilar-vid-avstallning)

Det går uppenbarligen rent tekniskt att sänka karenstiden vid avställning. Ur ett rättviseperspektiv borde den kortare karenstiden införas för samtliga fordon som idag har 15 dagars karenstid. Varför betala fordonsskatt för andra bilar som är avställda och som inte är i trafik och därmed inte bidrar några utsläpp?


RE: Kortare karenstid vid avställnings av nyare husbilar - Hagbard - 2020-09-18

Håller fullständigt med, mupparnas svidande skattepolitik som rimmar dåligt med det dom säger...  Dodgy