Camping Forum - Din campingplats på nätet
Veckans filosofi - Printable Version

+- Camping Forum - Din campingplats på nätet (https://campingforum.net)
+-- Forum: Gemensamt (https://campingforum.net/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Filosofiska rummet (https://campingforum.net/forumdisplay.php?fid=164)
+--- Thread: Veckans filosofi (/showthread.php?tid=249)

Pages: 1 2 3 4 5


Veckans filosofi - Hagbard - 2017-12-02

Sandra Lindgrens avhandling Four Questions Concerning Love and Friendship bidrar till den samtida analytisk-filosofiska diskussionen om kärlek och vänskap.

http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/nyheter/detalj//filosofiska-fragor-om-karlek-och-vanskap.cid1411521

Länken får kopieras och klistras in för att den skall fungera.


RE: Veckans filosofi. - Hagbard - 2017-12-15

Pythagoras, ett mattematiskt snille som gav eftervärlden något som användes än idag.

https://filosofi.ifokus.se/articles/4d714e8bb9cb462233061243-veckans-filosof-pythagoras


RE: Veckans filosofi. - Hagbard - 2017-12-28

I går är gammalt.
I morgon är nytt och ofött.
I dag skriver vi historia om gårdagen och visioner om morgondagen.

Den som ingenting gör,
gör heller aldrig några fel.
Lenin.


RE: Veckans filosofi - Hagbard - 2018-01-01

[Bild: B9YmpiQ.jpg]


RE: Veckans filosofi - Hagbard - 2018-01-10

[Bild: rr3brJx.jpg]


RE: Veckans filosofi - Hagbard - 2018-01-15

[Bild: QTPXVaN.jpg]


RE: Veckans filosofi - Hagbard - 2018-02-01

[Bild: KkNQRhN.jpg]


RE: Veckans filosofi - Hagbard - 2018-02-16

[Bild: N4fmxga.jpg]


RE: Veckans filosofi - Hagbard - 2018-02-28

[Bild: KZXSpUo.jpg]


RE: Veckans filosofi - Hagbard - 2018-03-22

Livets outforskade väg är oftast rätt väg eller fel väg...

Man har alltid två val, ja eller nej...

Ett liv i sus och dus eller ett liv i sorg och bedrövelse...

Sokrates sa, det är inte målet som är avgörande utan vägen dit...

[Bild: 9IqRsAp.jpg]