Camping Forum - Din campingplats på nätet

Full Version: Åkulla bokskogar
Detta är en förenklad verision av forumet. Visa full verision i original format.
Åkulla bokskogar är ett samlingsnamn för ett tiotal snarlika naturreservat som ligger inom ett och samma område. Förutom att det finns 12 st vandringsleder passerar även Hallandsleden genom området.

Länkt till kartor över vandringsleder i Åkulla bokskogar:

akullabokskogar.nu/kartor

Åkulla bokskogar är ett femtio kvadratkilometer stort naturområde som ligger i det inre av Halland i den triangel som Varberg, Falkenberg och Ullared bildar. Inom området finns ett tjugotal sjöar och tolv naturreservat. I dag anses det vara ett av Sveriges främsta bokskogsområden med tanke på den rikedom av ovanliga och hotade arter som finns där.
(akullabokskogar.nu)

Skogsbo är det till ytan största reservatet inom Åkulla bokskogar. Genom reservatet går vandringsleden Skogsbostigen. Rundan är 5,5 kilometer lång och har en sammanlagd stigning på 250 höjdmeter. Detta kan mycket väl vara Hallands mest krävande vandringsled eftersom den går upp på fem av reservatets sex branta kullar. Glöm inte vattenflaskan och räkna med några timmars tuff motion. Belöningen blir milsvida utsikter och fascinerande skogsmiljöer.
- - -
På Holma ö, en halvö utstickande i Byasjön, kan man se rester av en medeltida borg, Truedsholm. Borgen uppfördes sannolikt vid medeltidens slut. Den utgjorde en viktig försvarsanläggning i det dåtida danska riket. Härifrån kunde en färdväg mellan kusten och skogsbygden bevakas. Runt borgruinen finns öppen betesmark med spridda träddungar. Strax söder om Holma ö, i Byasjön, finns även en badplats. Vid sandstranden finns bänkbord.
(www.lansstyrelsen.se/halland/besok-och-upptack/naturreservat/varberg/skogsbo)

Från höjden Hiaklitten lär man ha en hisnande över Byasjön (www.hn.se - Vandring: Ett svettigt pass och en storslagen naturupplevelse).