Camping Forum - Din campingplats på nätet

Full Version: Höjning av fordonsskatten
Detta är en förenklad verision av forumet. Visa full verision i original format.
Regeringen och deras samarbetspartier höjer fordonsskatten:

För att förstärka miljöstyrningen och finansieringen av systemet kommer malus höjas. Förändringarna innebär sammantaget för bensin- och dieseldrivna lätta fordon att koldioxidbeloppet under de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången bör vara summan av 107 kronor per gram koldioxid som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer utöver 90 gram och upp till och med 130 gram och 132 kronor per gram koldioxid som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer utöver 130 gram.
(www.regeringen.se/artiklar/2020/09/budgetatgarder-for-att-minska-utslappen-fran-transporter)
Ja  vi kommer få betala mycket mer i framtiden för att ha bil. Det som är galet är att stora suv kan bli "miljöbil"  för att de kan köra max 4 mil på el sen drar de 1 liter per mil men en bil som drar 0,7 per mil inte räkas som miljöbil.. Hur tänker de där ??
Någonstans ska pengar till Corona, utökad polisiär verksamhet och så vidare tas.
Volvo har ju i många år "bestämt" var regeringarna vi har och har haft ska dra gränserna.
Visst ska pengar in till statskassan, men något som liknar rättvisa blir det inte med Volvo i kulisserna.
Synpunkter har alla, men det räcker att titta på dagens reglemente för att se att det är inte Volvo man tar hänsyn till.
Det kostar på att försöka "rädda" klimatet med ökad beskattning.

När skatten förändrades den 1 juli 2018 kom den att i stora drag tredubblas för att sedan när mätmetoden ändrades från NEDC till WLTP få ytterligare en skjuts uppåt på i storleksordningen 10 000 kronor. En vanlig husbil kom därmed att ligga på mellan 25-30 000, en nivå som överstiger lastbilars som faktiskt har lägre skatt än en genomsnittlig husbil.

Den 1 april 2021 är det dags för nästa höjning som flyttar nivån ytterligare cirka 5 000 kronor uppåt. De husbilar som inregistreras för första gången efter detta datum får den nya skatten, de som inregistrerats tidigare behåller den lägre skatten. Efter tre år blir skatten beräknad utan malus-tillägg vilket generellt sagt innebär en nivå som innan bonus-malus infördes 1 juli 2018.

Dessutom flaggar Miljöpartiet för att bonus/malus kommer behöva skärpas ytterligare i takt med att fler och fler köpare väljer en laddbar bil.
– Vi kommer få ökade utgifter för bonusen, vilket gör att vi kommer smalna av den och samtidigt höja malusen, sa riksdagsledamoten Lorentz Tovatt (MP) under tidningen Dagens Industris event Stora mobilitetsdagen.

(www.husbilhusvagn.se - Dags för ny skattehöjning och sedan en till)
Ska man skaffa husbil ska man köpa en begagnad, som är tre år gammal. Eller ha husvagn. De är inte så skattedrabbade.