Camping Forum - Din campingplats på nätet

Full Version: Kortare karenstid vid avställnings av nyare husbilar
Detta är en förenklad verision av forumet. Visa full verision i original format.
Regeringen lappar och lagar:

I lagrådsremissen föreslås att karenstiden sänks från 15 dagar till 4 dagar för husbilar (personbil klass II) av fordonsår 2018 eller senare som blivit skattepliktiga för första gången den 1 juli 2018 eller senare. Den kortare karenstiden gäller dock bara under husbilens tre första år i trafik, vilket motsvarar den period då det för fordonet tas ut ett förhöjt koldioxidbelopp till följd av det s.k. bonus–malus-systemet.
(www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2020/08/formanligare-villkor-for-aterbetalning-av-fordonsskatt-for-husbilar-vid-avstallning)

Det går uppenbarligen rent tekniskt att sänka karenstiden vid avställning. Ur ett rättviseperspektiv borde den kortare karenstiden införas för samtliga fordon som idag har 15 dagars karenstid. Varför betala fordonsskatt för andra bilar som är avställda och som inte är i trafik och därmed inte bidrar några utsläpp?
Håller fullständigt med, mupparnas svidande skattepolitik som rimmar dåligt med det dom säger...  Dodgy