Camping Forum - Din campingplats på nätet

Full Version: Höjd skatt
Detta är en förenklad verision av forumet. Visa full verision i original format.
https://www.mestmotor.se/automotorsport/...pa-sondag/

Skickat från min CLT-L29 via Tapatalk
Transportstyrelsen gick tidigare ut med uppgiften att fordonsskatten inte skulle höjas. Men nu ändrar sig myndigheten och beklagar att de tidigare gick ut med felaktiga uppgifter.
(www.mestmotor.se - Pinsamma missen: Husbilar får skattechock redan på söndag)

En gigantisk skandal att dom tidigare har gått ut med felaktig information som har vilselett allmänheten!
(2019-11-28, 18:11)JOCKE.F Skrev: [ -> ]https://www.expressen.se/dinapengar/kons...-husbilar/

Husbilar skiljer sig från andra lätta fordon. De körs inte lika långt och inte lika frekvent. Detta ska beaktas i skattelagstiftningen.

– Vi tycker det är rimligt att husbilar ska beskattas för utsläppen när de körs, men samtidigt är det väldigt ofta husbilarna står stilla. Därför ber vi nu Skatteverket att se över att skattereglerna för att införa mer flexibla möjligheter, säger Magdalena Andersson.

I dag krävs att fordonet har varit avställt i minst 15 dagar eller att fordonet har bytt ägare under avställningstiden för att skatten ska återbetalas. Detta minskar möjligheterna för landets 100 000 husbilsägare att genomföra spontana resor och utflykter.

(www.expressen.se - Efter kritikstormen: Nya skatteregler för husbilar)

Det är bra om 15-dagarsregeln för avställning ändras så man bara behöver betala fordonsskatt de dagar bilen är påställd utan hänsyn till att bilen behöver vara avställd in minst 15-dagar för att man inte skall behöva åka på att betala fordonskatt även för de dagar som bilen inte används. Detta är något som inte bara bör gälla husbilar utan även för andra bilar. Då kan även dem av oss som endast använder bilen sporadiskt för att åka och handla, etc. slippa att betala fordonsskatt för alla de dagar som bilen inte är i trafik (campingforum.net - Varför betala fordonsskatt för avställt fordon?).
Läste just Regeringskansliets pressmeddelande om att dom har givit Skatteverket i upppdrag att  utreda 15-dagars regeln för avställning, men att detta endast gäller för husbilar (personbil klass II).

– Det är rimligt att husbilar beskattas för sina utsläpp när de körs. Men husbilar används inte som andra bilar. Därför ska det vara enkelt att ställa av husbilen och inte skatta för en husbil när du inte använder den, säger finansminister Magdalena Andersson.
(www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/11/flexiblare-skatteregler-for-avstallning-av-husbilar-ska-utredas)

Det är beklämande att man vill införa särlösningar i stället för att låta samma regler gälla för samtliga fordon som omfattas av 15-dagarsregeln för avställning.

Jag skrev följande i ett e-brev till finansministerns pressekreterare:

Varför väljer Regeringen att utreda möjlighet för kortare avställningsperioder än 15 dagar för enbart husbilar personbil klass II?

Det vore önskvärt att samtliga fordon vars årsskatt är mer än 3.600 kr (som omfattas av 15-dagarsregeln för avställning) behandlas likvärdigt. Varför skall den som har en personbil klass I inte kunna omfattas av samma regeler för avställning?

Personligen använder jag bilen sporadiskt för att handla, sjukresor, etc. Vanligtvis använder jag bilen en gång per vecka eller en gång varannan vecka. Bilen har en årsskatt 8.503 kr. Varför skall jag behöva betala fordonsskatt för utsläpp när min bil inte körs?


Jag har ingen större förhoppning om att erhålla något svar, men tyckte ändå att frågan borde uppmärksammas.
Här är en länk till det skriftliga svar som finansminister Magdalena Andersson tidigare har avgivit som en följd av skriftliga frågor som några olika riksdagsledamöter har inkommit med:

www.riksdagen.se - Beskattning av husbilar