Camping Forum - Din campingplats på nätet

Full Version: Bonus–Malus-system för nya lätta fordon
Detta är en förenklad verision av forumet. Visa full verision i original format.
Det har varit svårt att hitta information på Regeringens webbplats om huruvida Bonus-Malus-systemet har antagit eller ej. Jag skickade därför en fråga till Regeringen. Svaret är att Bonus-Malus-sytemet antogs av Riksdagen i samband med Regeringens budgetproposition (2018/18:1).

du har frågat om information på Regeringens webbplats om "Ett bonus–malus-system för nya lätta fordon".
 
Bonus–malus-systemet har antagits av riksdagen tillsammans med övriga förslag i regeringens budgetproposition.
 
Här nedan kommer en länk till den riksdagsskrivelsen där det framgår.
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...854_H50K54
 
Här kommer även en länk till budgetpropositionen där du kan läsa mer om bonus-malus-systemet på s. 398 och framåt.
http://www.regeringen.se/rattsdokument/p....-2017181/

(Svar från Finansdepartementet 2018-01-19)
För husbilar (PB2) finns det ingen övre gräns för totalvikten, vilket medför att samtliga husbilar oavsett totalvikt omfattas av Bonus-Malus beskattningen.

Regeringen och riksdagen har beslutat om ett bonus malus-system för nya personbilar klass I och II (husbilar), lätta bussar och lätta lastbilar. När det gäller personbilar klass II finns det ingen övre gräns på totalvikten. Ändringen gäller från och med den 1 juli 2018 och berör endast nya fordon som är påställda i vägtrafikregistret från och med det datumet.
(www.transportstyrelsen.se - Bonus-Malus)